2016

Jaarverslag Stebo vzw

naar het overzicht...

Energie

Energiescans

waarvan 1307 basisscans en 450 opvolgscans

Verstrekte kredieten voor energie –en renovatieleningen

Vlaamse energielening – Duwolim804 kredieten voor een bedrag van 8.763.827 €

Limburgse renovatielening – DuwolimPlus414 kredieten met totaalbedrag 6.658.628 €

Energiescans

waarvan 1307 basisscans en 450 opvolgscans

Verstrekte kredieten voor energie –en renovatieleningen

Vlaamse energielening – duwolim804 kredieten voor een bedrag van 8.763.827 €

Limburgse renovatielening – DuwolimPlus414 kredieten met totaalbedrag 6.658.628 €

Collectieve (wijk) renovatieprojecten

Stedelijk dakisolatieproject ‘Genk isoleert’

voor

woningen

in

wijken

dak- of zoldervloerisolaties bij particuliere Genkenaren

Daken geïsoleerd via sociale dakisolatie, de verhoogde premie voor verhuurders

Sociale woningen geïsoleerd van huurders van sociale huisvestingsmaatschappijen

Collectieve (wijk) renovatieprojecten

voor

woningen

in

wijken

Stedelijk dakisolatieproject ‘Genk isoleert’

dak- of zoldervloerisolaties bij particuliere Genkenaren

Ondernemen

Inburgeraars begeleid naar zelfstandig ondernemerschap

Handelskernen waarin Buurtzaken actief is

Haalbaarheidsadvies

 

In

 

Vlaamse steden

Gent, Brugge, Genk, Turnhout, Mechelen

Klanten actief in Starterslabo Limburg

waarvan er 25 zijn uitgestroomd in 2016

Startleningen + goedgekeurd door het Participatiefonds

Klanten actief in Ondernemersatelier

waarvan er 25 zijn uitgestroomd in 2016

Startleningen + goedgekeurd door het Participatiefonds

Opbouwwerk

InduCult2.O

Living Industrial Culture

Europese landen

Partners

Projecten circulaire economie

Activiteiten

In

Buurten

WERKEN

Drive2Work:

76 ex -Ford medewerkers & toeleveranciers in traject

%

aan het werk

5 Workshops Triple Youth:

sollicitatiebegeleiding en oriëntering

jongeren

Werkzoekenden volgen een cursus basis ICT

Werkzoekenden geactiveerd in Houthalen-Helchteren

Deelnemers volgen “pensioen in zicht”

Werkgeverscontacten

8 Loopbaanateliers voor 55 werkzoekende vluchtelingen

216 Klanten zijn goed voor 1000 loopbaanbegeleidingsuren

Job –en taalcoaching voor

nieuwe werknemers en hun werkgevers

Wonen

 

Woonvragen:

 

  • advies renovatiepremies 50% 50%
  • advies energiemaatregelen en -premies 25% 25%
  • technisch advies woonkwaliteit 12% 12%
  • andere woonadviesvragen 13% 13%

Infosessies

met 429 aanwezigen

Intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

verspreid over 14 Limburgse gemeenten

Stebo

Medewerkers

Vrijwilligers

Vestigingen

Kwh zonne-energie opgewekt

Vennootschappen

Omzet

Balanstotaal